Հայաստանի Հանրապետությունում պետական և մունիցիպալ մասնակցությամբ կազմակերպությունների կողմից կատարվող գնումների իրավական կարգավորումները

Հոդվածը հրապարակվել է «Պետական գնումները արտերկրում՝ իրավական կարգավորման դինամիկան» մենագրությունում:

Գրքի և հոդվածի ամբողջական տարբերակի հետ ծանոթանալու համար կարող եք անցնել հետևյալ հղումներով՝ 

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու վերաբերյալ կոնցեպցիա

Սույն կոնցեպցիայի հեղինակն է «Կոնսիգլերի» փաստաբանական գրասենյակ ՍՊԸ-ի հիմնադիր Կարեն Սարդարյանը: Նյութի բնօրինակի հետ ծանոթանալու համար անցեք ստորև նշված հղմամբ՝