Այստեղ  կարող եք  ծանոթանալ մեր կազմակերպության  կողմից ծավալված գործունեության արդյունքների հետ:

Պարբերաբար մենք կտեղադրենք լավագույն գործերի ակնարկները, մեր փաստաբանների ձեռքբերումները և այլ հետաքրքիր նյութեր:  

 SARDARYAN BROTHERS  փաստաբանական գրասենյակի փաստաաբնները համատեղում են իրավաբանական պրակտիկան և գիտահետազոտական գործունեությունը: Այստեղ կարող եք ծանոթանալ մեր մասնագետների ակնարկների, մեկնաբանությունների և այլ նյութերի հետ: