ԿԱՐԵՆ ՍԱՐԴԱՐՅԱՆ

իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

SARDARYAN BROTHERS փաստաբանական գրասենյակի հիմնադիր

Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի Խորհրդի անդամ

ՀՀ «Փաստաբանական դպրոց» հիմնադրամի դասախոս

ՀՀ ԲՈՀ-ին կից Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի «իրավաբանություն» ուղղվածությամբ գիտական աստիճաններ շնորհող մասնագիտական խորհրդի անդամ

Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան Մոսկովյան պետական համալսարանի երևանյան մասնաճյուղի դասախոս

(+374) 94-96-11-60

ԴԻԱՆԱ ՇԱԽՐԱՄԱՆՅԱՆ

իրավաբանական գիտությունների մագիստրոս

SARDARYAN BROTHERS փաստաբանական գրասենյակի առաջատար փաստաբան

2015 թվականից ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամ

Ավելի քան 4 տարվա աշխատանքային փորձ իրավաբանական ոլորտում

 

(+374) 94-21-03-30

ՆԱՐԻՆԵ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ի.գ.թ. աստիճանի հայցորդ

Ռուս-հայկական (Սլավոնական) համալսարանի իրավագիտության գիտությունների թեկնածույի աստիճանի հայցորդ

Աշխատանքային և ընտանեկան իրավունքի մասնագետ

2013 թվականից ՀՀ փաստաբանական պալատի անդամ

Ավելի քան 8 տարվա աշխատանքային փորձ իրավաբանական ոլորտում

ԻՆԳԱ ՕԳԱՆԵԶՈՎԱ

իրավաբանական գիտությունների մագիստրոս

SARDARYAN BROTHERS փաստաբանական գրասենյակի փաստաբան

Ավելի քան 2 տարվա աշխատանքային փորձ իրավաբանական ոլորտում

IMG_1448