ԿԱՐԵՆ ՍԱՐԴԱՐՅԱՆ

իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

«SARDARYAN BROTHERS» փաստաբանական գրասենյակի հիմնադիր

Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի Խորհրդի անդամ

ՀՀ Փաստաբանական դպրոց հիմնադրամի դասախոս

ՀՀ ԲՈՀ-ին կից Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի «իրավաբանություն» ուղղվածությամբ գիտական աստիճաններ շնորհող մասնագիտական խորհրդի անդամ

Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան Մոսկովյան պետական համալսարանի երևանյան մասնաճյուղի դասախոս

(+374) 94-96-11-60

Արսեն Ամյան ​

Կոմերցիոն տնօրեն

Իրավախարհրդատու վարչական գործերով՝ ավելի քան 17 տարվա մասնագիտական փորձով

 

Կրթություն

1994-1999թթ. —  Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի  ռուս-գերմանական ֆակուլտետ

Գագիկ Թավադյան

Փաստաբան քրեական և քաղաքացիական գործերով` ավելի քան 12 տարվա մասնագիտական փորձով

 

Կրթություն

2000-2007թթ. —  Արցախի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետ

 

ԴԻԱՆԱ ՇԱԽՐԱՄԱՆՅԱՆ

իրավաբանական գիտությունների մագիստրոս

Փաստաբան քաղաքացիական և վարչական գործերով՝ ավելի քան 4 տարվա աշխատանքային փորձով

«SARDARYAN BROTHERS» փաստաբանական գրասենյակի առաջատար փաստաբան

 

Կրթություն

2008-2012թթ.- Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ

2012-2014թթ.- Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետ

Սյուզաննա Աբովյան
իրավաբանական գիտությունների մագիստրոս

Փաստաբան քաղաքացիական գործերով՝ ավելի քան 3 տարվա մասնագիտական փորձով


Կրթություն

2004-2009թթ. —  Ռոստովի պետական համալսարանի տարածաշրջանային ուսումնասիրությունների ֆակուլտետ

2009-2011թթ.  — Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետ