Քրեական գործեր

Քրեական դատավարության շրջանակներում SARDARYAN BROTHERS-ի փաստաբանները իրականացնում են.

  • Բոլոր տեսակի քրեական գործերով մեղադրյալների/կասկածյալների պաշտպանություն մինչդատական վարույթում
  • Ամբաստանյալների պաշտպանություն բոլոր տեսակի քրեական գործերով
  • Տուժողի/տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցչություն 
  • Քաղաքացիական հայցվորի ներկայացուցչություն
  • Քաղաքացիական պատասխանողի ներկայացուցչություն
  • Վկաների ներկայացուցչություն