Քաղաքացիական գործեր

SARDARYAN BROTHERS-ի փաստաբանները ներկայացնում են ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց շահերը հետևյալ տեսակի գործերով. 

  • Պայմանագրային հարաբերություններ
  • Ընտանեկան հարաբերություններ
  • Աշխատանքային հարաբերություններ
  • Սեփականություն և այլ գույքային իրավունքներ 
  • Ժառանգություն
  • Մտավոր սեփականություն
  • Ապահովագրություն
  • Սնանկություն
  • Բանկային գործունեություն
  • Կատարողական վարույթ