ծառայություններ

Բարձրակարգ ծառայությունների մատուցում արտոնագրված մասնագետների կողմից

agenda

Քաղաքացիական գործեր

Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց ներկայացուցչություն քաղաքացիական, ընտանեկան, աշխատանքային և այլ գործերով: 

order-icon

Քրեական գործեր

Կասկածյալների, մեղադրյալների և ամբաստանյալների պաշտպանություն, ինչպես նաև տուժողների և այլ անձանց ներկայացուցչություն մինչդատական և դատական փուլերում: 

contract

Վարչական գործեր

Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ վեճերում ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց ներկայացուցչություն: 

world-stat-icon

Միջազգային դատարաններ

Օգնություն միջազգային դատարաններ, մասնավորապես, Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, դիմելու հարցում:

chat

Իրավաբանական խորհրդատվություն

Հաճախորդի խնդրի համապարփակ վերլուծություն: Առաջին բանավոր խորհրդատվությունն անցկացվում է անվճար:

BALANCE-512

Դատական ներկայացուցչություն

Քաղաքացիական, քրեական, վարչական, սահմանադրական և արբիտրաժային գործերով դատական ներկայացուցչություն: 

hand-shake

Գործարքների իրավաբանական ուղեկցում

Բանակցությունների վարում: Բարդ գործարքների կնքման մասնագիտացված աջակցություն:

archive

Կազմակերպությունների իրավաբանական սպասարկում

Կազմակերպությունների գրանցման և գործերի վարման իրավաբանական օգնություն, ինչպես նաև կադրային փաստաթղթաշրջանառության վարում: 

globe_geography_world_map_education_equipment_learning_object_school_item_college_flat_icon_symbol-256

Միջազգային մասնավոր իրավունք

Աջակցություն օտարերկրացիների հետ քաղաքացիաիրավական հարաբերությունների կարգավորման հարցերում: