Անշարժ գույքի վարձակալություն՝ իրավական հարցեր

Անշարժ գույքի վարձակալության գործընթացում իրավաբանին չդիմելու, համապատասխան պայմանագիր չկնքելու հետեւանքով կողմերը կարող են հայտնվել բարդ եւ անցանկալի իրավիճակում, մասնավորապես՝ սեփականատիրոջ կողմից վարձակալին բնակարանից վտարում, վարձակալի կողմից վարձավճարի չվճարում, վարձատուի կողմից կանխավճարի վերադարձից խուսափում եւ այլն:

Նմանօրինակ խնդիրներից խուսափելու համար «SARDARYAN BROTHERS» փաստաբանական գրասենյակի հմուտ փաստաբանները պատրաստ են տրամադրել անշարժ գույքի վարձակալության վերաբերյալ խորհրդատվություն և իրականացնել գործարքի իրավաբանական ուղեկցում: